English version
Van Gils & Gasten
Van Gils & Gasten

Het Spel van de Verbeelding

VRT Journaal
VRT Journaal

Wat Alz?

Café Corsari
Café Corsari

Wat Alz?

Wat Alz? Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Tijd maken voor mensen met dementie 52 manieren om te blijven communiceren

De lezing rond ‘Wat Alz?’of ‘Tijd maken voor dementie’ is een interactieve beleving waarin een nieuwe vorm van communicatie centraal staat die gericht is op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Op dat vlak kunnen we heel wat opsteken van zowel reclametechnieken als het omgaan met mensen met dementie. Hoe krijg je mensen in beweging? Ook als je moeilijk toegang tot hen krijgt?

Deze lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek. Toch zullen mensen die te maken krijgen met dementie in hun omgeving, er nog extra inzichten uithalen. Dementie is trouwens het probleem van de toekomst. Het is zwaar voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn omgeving. Hulpverleners, mantelzorgers en familieleden zijn de ‘schaduwbetrokkenen’ van de aandoening. Hoe kunnen we deze mensen optimaler ondersteunen en verbinden?

Kasper Bormans (°1987) doctoreert als ‘gewetenschapper’ aan de Leuven School for Mass Communication Research (KULeuven). Hij is auteur van het succesboek ‘Wat Alz?’ en bedenker van het verrassende Spel van de Verbeelding. Daarnaast mondde zijn doctoraatsonderzoek uit in de publicatie ‘Een nieuw geheugenpaleis’ (Lannoo, 2017) met bijhorende mobiele applicatie ‘MemoryHome’. Het doctoraatsonderzoek werd omgevormd naar een toegankelijke publicatie voor het brede publiek: ‘Tijd maken voor mensen met dementie – 52 manieren om te blijven communiceren’ (Lannoo, 2020). Kasper is een gewaardeerd keynote speaker op zeer uiteenlopende manifestaties in binnen- en buitenland. De klemtoon in lezingen, workshops of andere educatieve trajecten kan zeer uiteenlopend zijn: van verbeelding en dementie tot geheugenpaleizen, of van mobiele toepassingen en fantasiespellen tot de inzet van zachte meegaandheidstechnieken in bedrijven, scholen of gezondheidsorganisaties.

Contacteer Kasper