English version
Van Gils & Gasten
Van Gils & Gasten

Het Spel van de Verbeelding

VRT Journaal
VRT Journaal

Wat Alz?

Café Corsari
Café Corsari

Wat Alz?

Op vrijdag 4 september 2020 heb ik mijn doctoraatsviering gehouden in de Sint-Geertrui Kerk in Leuven onder toeziend oog van promotor Dirk De Wachter en in het gezelschap van familie, vrienden en allerlei experten.

Door Corona mochten er maximaal 100 aanwezigen zijn. Via onderstaande beelden kan je echter de hele avond, of stukjes daarvan, beluisteren of bekijken. Op die manier zit je toch een beetje op de eerste rij.

Na een academisch luik (zie deel 1 t.e.m. 3), laat ik een aantal mensen aan het woord die mij hebben geïnspireerd op het pad van mijn onderzoek (zie deel 4 t.e.m. 18). Zij hebben mij geleerd om dementie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen: kunst, humor, beeldvorming, psychosociale interventies, communicatie, toekomst en verbeelding.

1. Openingsrede - Prof. Dirk De Wachter
1. Openingsrede - Prof. Dirk De Wachter
2. Presentatie van het onderzoek - (Kasper Bormans)
2. Presentatie van het onderzoek - (Kasper Bormans)
3. De overgang (Kasper Bormans & Prof. Dirk De Wachter)
3. De overgang (Kasper Bormans & Prof. Dirk De Wachter)
4. Dementie en Verpleeghuizen - (Jan Vanwezer)
4. Dementie en Verpleeghuizen - (Jan Vanwezer)
5. Dementie en Mantelzorg - (Juffrouw Agnes)
5. Dementie en Mantelzorg - (Juffrouw Agnes)
6. Dementie en Communicatie - (André Van Halewyck)
6. Dementie en Communicatie - (André Van Halewyck)
7. Dementie en Beeldvorming - (Jan Steyaert)
7. Dementie en Beeldvorming - (Jan Steyaert)
8. Dementie en Humor - (De Contactclowns)
8. Dementie en Humor - (De Contactclowns)
9. Dementie en Kunst - (Sven Unik-ID)
9. Dementie en Kunst - (Sven Unik-ID)
10. Dementie en Toekomstperspectief - (Peter Gabriëls de Parkinsonexpert)
10. Dementie en Toekomstperspectief - (Peter Gabriëls de Parkinsonexpert)
11. Dementie en Geheugenpaleizen - (De Kotmadam)
11. Dementie en Geheugenpaleizen - (De Kotmadam)
12. Dementie en Psychosociale Interventies - (Prof. Sandra Zwakhalen)
12. Dementie en Psychosociale Interventies - (Prof. Sandra Zwakhalen)
13. Dementie en Onderwijs - (Steve & Liesbet)
13. Dementie en Onderwijs - (Steve & Liesbet)
14. Dementie en Studenten - (Lieve)
14. Dementie en Studenten - (Lieve)
15. Dementie en Professionele hulpverlening - (Familiehulp)
15. Dementie en Professionele hulpverlening - (Familiehulp)
16. Dementie en Publicaties - (Maarten Van Steenbergen)
16. Dementie en Publicaties - (Maarten Van Steenbergen)
17. Slotrede - Prof. Dirk De Wachter
17. Slotrede - Prof. Dirk De Wachter
18. Afronding - Kasper Bormans
18. Afronding - Kasper Bormans